Alle beelden op deze site zijn van DNF-Style
Op alle beelden van DNF-Style rust copyright. Deze mogen dus niet zonder toestemming gekopieerd of gebruikt worden.

Foto’s waarop u zelf staat en met uw toestemming zijn geplaatst mogen door uzelf, niet commercieel, openbaar gemaakt worden mits uitdrukkelijke naamsvermelding (DNF-Style) en mits niet aangepast; daaronder valt ook (maar niet beperkt tot) bijsnijden, filtertjes, kleuromzettingen en teksten.
Houdt hier aub rekening mee, dit is een standaard auteursrecht dat we actief beschermen.